0
GSP โปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ เล่มที่ 1 ฉบับพื้นฐาน
รวบรวมตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย ใบงานพร้อมวิธีสร้าง ตลอดจนอธิบายเทคนิควิธีการสร้างรูปศิลปะต่าง ๆ อย่างละเอียดด้วยโปรแกรม GSP
ผู้เขียน เสรี สุขโยธิน
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "โปรแกรม GSP (The Geometer's Sketchpad)" เป็นโปรแกรมที่ทำให้การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เพราะสามารถแสดงการเคลื่อนไหวให้ผู้เรียนเห็นเป็นรูปธรรมเหมือนการสาธิตหรือทดลองให้ดู ทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพอย่างถูกต้อง อันนำไปสู่การฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ สามารถพิสูจน์ทฤษฎี นิยามต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังนำไปใช้ประกอบการเรียนในวิชาอื่น ๆ อาทิ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะได้

    หนังสือ "GSP โปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ เล่มที่ 1 ฉบับพื้นฐาน" เล่มนี้ จึงรวบรวมตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย ใบงานพร้อมวิธีสร้าง ตลอดจนอธิบายเทคนิควิธีการสร้างรูปศิลปะต่าง ๆ อย่างละเอียดด้วยโปรแกรม GSP โดยนำเสนอแนวทางการสร้างรูปต่าง ๆ ไว้หลาย ๆ วิธี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจโปรแกรม GSP ทุกท่าน!

สารบัญ

1. เริ่มต้นใช้โปรแกรม GSP อย่างไร
2. การเพิ่มหน้าหรือเพิ่มสไลด์ใหม่ ทำอย่างไร
3. การคัดลอกรูปภาพจากโปรแกรม GSP ไปใช้ในโปรแกรมอื่น ๆ
4. วิธีการแทรกรูปภาพลงในโปรแกรม GSP
5. ทำความรู้จักโปรแกรม GSP
6. เครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรม GSP
7. การสร้างจุด ใส่ชื่อจุด และเปลี่ยนชื่อจุด
8. การสร้างวงกลม
9. เครื่องมือสร้างเส้นในแนวตรง
10. การพิมพ์ข้อความ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162580758 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 10 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน