0
ลด 10%
General Psychology จิตวิทยาทั่วไป
นำเสนอความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ละธรรมชาติของพฤติกรรมในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม
หนังสือ153.00 บาท
e-books(PDF) ?120.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

พฤติกรรมของมนุษย์เป็นเรื่องที่มีความลึกซึ้งสลับซับซ้อนเกินกว่าจะคาดคิด ที่สำคัญเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา การศึกษาวิชาจิตวิทยาจะทำให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และธรรมชาติของพฤติกรรมในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา
บทที่ 2 อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 พัฒนาการของมนุษย์
บทที่ 4 พื้นฐานทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
บทที่ 5 การรับสัมผัสและการรับรู้
บทที่ 6 การจูงใจ
บทที่ 7 การเรียนรู้
บทที่ 8 เชาวน์ปัญญา
บทที่ 9 บุคลิกภาพ
บทที่ 10 สุขภาพจิต
...ฯลฯ...

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742125790 (ปกอ่อน) 332 หน้า
ขนาด: 186 x 256 x 15 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2003
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน