0
Genius English พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเข้า ม.1 ระดับ Advanced มั่นใจเต็ม 100
เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.5-6 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ห้องเรียน EP,MEP และ Gifled ข้อสอบเข้มข้น เพื่อใช้สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ และโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ฯลฯ
ผู้เขียน ครูพี่ณัฐ
หนังสือ342.00 บาท
e-books(PDF) ?360.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วิชาภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญมากในการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง โดยเฉพาะโปรแกรม EP และ Gifted ซึ่งมีอัตราการ แข่งขันสูงมาก ข้อสอบก็ยากเพราะต้องการคัดกรองนักเรียนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นสูง เหนือกว่าความรู้ระดับประถมศึกษาทั่วไป ดังนั้นในการเตรียมตัวสอบจึงต้องครบถ้วนทั้ง Grammar, Reading, Vocabulary, Conversation และ Cloze Test ครบถ้วนทุกแนวทาง พร้อมด้วยแนวข้อสอบระดับ และมีการอธิบายเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ซึ่งนอกจากจะทำให้พร้อมสำหรับการสอบเข้า ม.1 แล้วยังพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ เช่น Asmo

สารบัญ

- บทที่ 1 ก้าวสู่สนามสอบ ม.1 โปรแกรม EP และ GIFTED
- บทที่ 2 รู้ทันแนวข้อสอบเข้า ม.1 GIFTED/EP และสอบแข่งขันนานาชาติ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Advanced เข้า ม.1 ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Advanced เข้า ม.1 ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Advanced เข้า ม.1 ชุดที่ 3
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Advanced เข้า ม.1 ชุดที่ 4
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Advanced เข้า ม.1 ชุดที่ 5
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Advanced เข้า ม.1 ชุดที่ 6
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Advanced เข้า ม.1 ชุดที่ 7
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Advanced เข้า ม.1 ชุดที่ 8
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161009474 (ปกอ่อน) 308 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 23 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน