0
Genius Maths Book 2 คณิตศาสตร์ อนุบาล 2 หลักสูตร EP (สองภาษา)
เพลิดเพลินไปกับเกมคณิตศาสตร์แสนสนุก สร้างสรรค์จินตนาการ เสริมประสบการณ์รอบด้าน เพิ่มทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ตามหลักสูตร English Program ที่ทันสมัย
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Genius Maths Book 2 คณิตศาสตร์ อนุบาล 2 หลักสูตร EP (สองภาษา)" เล่มนี้ มีแบบฝึกหัดเสริมทักษะสนุก ๆ มากมาย แบบฝึกหัดแต่ละชุดไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองควรอ่านโจทย์ให้เด็กฟังและให้คำแนะนำ ให้เด็กค่อย ๆ ทำ ค่อย ๆ คิดตาม เป็นการฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะให้แก่เด็กไปพร้อมกับการทำกิจกรรมสนุก ๆ ร่วมกัน เสริมจากการเรียนในห้องเรียนอีกทางหนึ่งเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้น มีความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชามากขึ้น

    หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรสองภาษา ที่พัฒนาจากการเรียนการสอนในประเทศอังกฤษ ทั้งในรูปแบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อให้คุณครูนำไปใช้สอนในห้องเรียน และคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครอง สามารถใช้สอนลูกหลานด้วยตัวเองที่บ้านได้

สารบัญ

Unit 1 : Numbers 11-20 (ตัวเลข 11-20)
Unit 2 : Counting (การนับ)
Unit 3 : Comparing Numbers (การเปรียบเทียบจำนวน)
Unit 4 : Ordinal Numbers (เลขลำดับ)
Unit 5 : Locations (ตำแหน่งที่ตั้ง)
Unit 6 : Unit and Measures (หน่วยและการวัด)
Unit 7 : Odd and Even Numbers (จำนวนคี่และจำนวนคู่)
Unit 8 : Shapes (รูปร่าง-รูปทรง)
Unit 9 : Patterns (แบบรูป)
Unit 10 : Place Value (คำประจำหลัก)
Unit 11 : Addition (การบวก)
Unit 12 : Subtraction (การลบ)

- Answer Key (เฉลยแบบฝึกหัด)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757409490 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 7 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โนว์เลดจ์ สเตชัน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน