0
Genius Maths Book 3 คณิตศาสตร์อนุบาล 3 หลักสูตร EP (สองภาษา)
เพลิดเพลินไปกับเกมคณิตศาสตร์แสนสนุก สร้างสรรค์จินตนาการ เสริมประสบการณ์รอบด้าน เพิ่มทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ตามหลักสูตร English Program ที่ทันสมัย
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Genius Maths Book 3 คณิตศาสตร์อนุบาล 3 หลักสูตร EP (สองภาษา)" เล่มนี้ อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์และแบบฝึกหัดที่สนุกสนานหลากหลาย สร้างสรรค์จากหลักสูตร English Program ที่ทันสมัย ฝึกให้เด็ก ๆ นับจำนวน บวก ลบ ได้อย่างคล่องแคล่ว เสริมครบทุกทักษะทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ และเหมาะสมกับวัย ช่วยให้คิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกับทักษะด้านเทคโนโลยี เพิ่มความมั่นใจให้เด็ก ๆ ต่อยอดไปสู่อาชีพต่าง ๆ ได้อย่างมากมายในอนาคต คุณครูสามารถใช้เสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองใช้สอนลูกที่บ้านได้

สารบัญ

Unit 1 : Numbers 1- 100 (ตัวเลข 1-100)
Unit 2 : Counting (การนับ)
Unit 3 : Comparing Numbers (การเปรียบเทียบจำนวน)
Unit 4 : Length and Height (ความยาวและความสูง)
Unit 5 : Weight and Mass (น้ำหนักและปริมาณ)
Unit 6 : Capacity (ปริมาตร/ความจุ)
Unit 7 : Similarities and Differences (ความเหมือนและความแตกต่าง)
Unit 8 : Shapes (รูปร่าง-รูปทรง)
Unit 9 : Time (เวลา)
Unit 10 : Fractions (เศษส่วน)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757424547 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 209 x 293 x 7 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน