0
Genius Maths Book 3 คณิตศาสตร์ อนุบาล 3 หลักสูตร EP (สองภาษา)
เพลิดเพลินไปกับเกมคณิตศาสตร์แสนสนุก สร้างสรรค์จินตนาการ เสริมประสบการณ์รอบด้าน เพิ่มทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ตามหลักสูตร English Program ที่ทันสมัย
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Genius Maths Book 3 คณิตศาสตร์ อนุบาล 3 หลักสูตร EP (สองภาษา)" เล่มนี้ มีแบบฝึกหัดเสริมทักษะสนุก ๆ มากมาย แบบฝึกหัดแต่ละชุดไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองควรอ่านโจทย์ให้เด็กฟังและให้คำแนะนำ ให้เด็กค่อย ๆ ทำ ค่อย ๆ คิดตาม เป็นการฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะให้แก่เด็กไปพร้อมกับการทำกิจกรรมสนุก ๆ ร่วมกัน เสริมจากการเรียนในห้องเรียนอีกทางหนึ่งเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้น มีความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชามากขึ้น

    หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรสองภาษา ที่พัฒนาจากการเรียนการสอนในประเทศอังกฤษ ทั้งในรูปแบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อให้คุณครูนำไปใช้สอนในห้องเรียน และคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครอง สามารถใช้สอนลูกหลานด้วยตัวเองที่บ้านได้

สารบัญ

Unit 1 : Numbers 1-100 (ตัวเลข 1-100)
Unit 2 : Counting (การนับ)
Unit 3 : Comparing Numbers (การเปรียบเทียบจำนวน)
Unit 4 : Length and Height (ความยาวและความสูง)
Unit 5 : Weight and Mass (น้ำหนักและปริมาณ)
Unit 6 : Capacity (ปริมาตร/ความจุ)
Unit 7 : Similarities and Differences (ความเหมือนและความแตกต่าง)
Unit 8 : Shapes (รูปร่าง-รูปทรง)
Unit 9 : Time (เวลา)
Unit 10 : Fractions (เศษส่วน)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757409506 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 210 x 292 x 7 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โนว์เลดจ์ สเตชัน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน