0
ลด 20%
Gifted วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3 (ชีววิทยา)
สำหรับ นักเรียนระดับชั้น ม.1-2-3 โครงการเน้นความเป็นเลิศ โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำทุกแห่ง นักเรียนระดับชั้น ม.1-2-3 เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ฯ
หนังสือ172.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-2-3 โครงการเน้นความเป็นเลิศ โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำทุกแห่ง นักเรียนระดับชั้น ม.1-2-3 เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สารบัญ

บทที่ 1 เซลล์ : หน่วยของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 2 การดำรงชีวิตของพืช
บทที่ 3 อาหารกับการดำรงชีวิต
บทที่ 4 ระบบต่าง ๆ ในร่างกายสิ่งมีชีวิต
บทที่ 5 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
บทที่ 6 ความหลากหลายทางชีวภาพ
บทที่ 7 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ม.3 สอบเข้า ม.4 ชุดที่ 1
- เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ม.3 สอบเข้า ม.4 ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ม.3 สอบเข้า ม.4 ชุดที่ 2
- เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ม.3 สอบเข้า ม.4 ชุดที่ 2

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162374968 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 18 มม.
น้ำหนัก: 665 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน