0
Goal ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5
หนังสือเล่มนี้เน้นเทคนิคเพื่อพิชิตโจทย์คำถามและสร้างความเข้าใจ พร้อมนำไปประยุกต์ใช้เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค เพิ่มทักษะการเรียนรู้ชีววิทยาเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ O-NET
ผู้เขียน วราวุธ สุขมาก
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เน้นเทคนิคเพื่อพิชิตโจทย์คำถามและสร้างความเข้าใจ พร้อมนำไปประยุกต์ใช้เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค เพิ่มทักษะการเรียนรู้ชีววิทยาเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ O-NET

สารบัญ

บทที่ 1 ของไหล
บทที่ 2 ความร้อน
บทที่ 3 คลื่นกล
บทที่ 4 เสียง
บทที่ 5 แสงเชิงฟิสิกส์
บทที่ 6 แสงและทัศนอุกรณ์
แบบทดสอบชุดที่ 1
แบบทดสอบชุดที่ 2
แบบทดสอบชุดที่ 3
แบบทดสอบชุดที่ 4
แบบทดสอบชุดที่ 5
แบบทดสอบชุดที่ 6

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162744655 (ปกอ่อน) 428 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 19 มม.
น้ำหนัก: 765 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน