0
Grammar แนวใหม่ สำหรับนักเรียน
เรียนไวยากรณ์อังกฤษแนวใหม่ อธิบายให้เห็นด้วย Mind Mapping ช่วยให้เข้าใจได้ง่าย เรียนรู้ได้เร็ว พร้อมแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมตัวสอบ
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Grammar แนวใหม่ สำหรับนักเรียน" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นในรูปแบบใหม่ ที่ย่อเนื้อหาและหลักเกณฑ์ให้สั้นกระชับ มีภาพประกอบการอธิบายในลักษณะของผังความคิด (Mind Mapping) ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้สอดแทรกแบบฝึกหัดที่จำเป็นเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทบทวนบทเรียน ซึ่งจะช่วยให้จำหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สามารถทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ มีกำลังใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้นต่อไป

สารบัญ

- Part of Speech (ชนิดของคำพูด)
- Noun (คำนาม)
- Article (คำนำหน้านาม)
- Pronoun (คำสรรพนาม)
- Verb (คำกริยา)
- Adverb (คำกริยาวิเศรษณ์)
- Adjective (คำคุณศัพท์)
- Preposition (คำบุพบท)
- Conjunction (คำสันธาน)
- Tense (กาล)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167970295 (ปกอ่อน) 432 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 26 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน