0
Green Power
มาเรียนรู้เกี่ยวกับ 8 การทดลองด้านพลังงานทดแทน ในชุดวิทยาศาสตร์ที่แสนสนุก ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากน้ำตก และเรียนรู้เรื่องฝนกรด เป็นต้น
ราคาพิเศษ600.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "Green Power" มาเรียนรู้เกี่ยวกับ 8 การทดลองด้านพลังงานทดแทน ในชุดวิทยาศาสตร์ที่แสนสนุก ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากน้ำตก และเรียนรู้เรื่องฝนกรด เป็นต้น เด็กๆ จะใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เป็นการฝึกสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน การดำเนินงาน ตลอดจนแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรู้สึกสนุก และอยากเรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมาย

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890000564
ขนาด: 260 x 190 x 63 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน