0
Growth Mindset เทคนิคการดึงศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน Series 2
การมี Growth Mindset จะช่วยให้คุณมีไฟที่อยากจะพัฒนาตนเอง เพื่อปลดล็อกการเรียนรู้ของตนเอง ทำให้คุณแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงานที่ดีในอนาคต
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Growth Mindset" เทคนิคการดึงศํกยภาพเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน Series 2 เป็นหนังสือชุดภาคต่อจาก Series 1 ที่ชื่อว่า Growth Mindset เทคนิคการดึงศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน Series 1 ใน Series 2 เนื้อหาในเล่มได้แนะนำเทคนิคการสร้าง Growth Mindset ที่นอกเหนือจาก Series 1 อาทิ การสร้าง Growth Mindset ด้วย OKRs, การสร้าง   Growth Mindset ด้วย Time Boxing สร้าง Growth Mindset ด้วย Growth Learning เป็นต้น รวมถึงการเชื่อมโยง Growth Mindset กับศักยภาพและความก้าวหน้าในการทำงาน ซึ่งมีวิธีการสร้าง Growth Mindset ที่หลากหลายในเล่มนี้ ผู้อ่านสามารถเลือกใช้ได้ตามที่ตนเองถนัด

    เนื้อในใน Series 2 เล่มนี้จะช่วยจุดประกายให้ผู้บริหาร นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงผู้ที่สนใจได้เห็นแนวทางและเริ่มฝึกฝนตนเองให้มีความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) จนสามารถนำมาช่วยดึงศักยภาพที่แฝงอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันได้

สารบัญ

1. สร้าง Growth Mindset โดยการตั้งความหวังเพื่อสานฝัน Career Path
2. สร้าง Growth Mindset โดยการสร้างคุณค่าให้กับตนเองด้วย OKRs
3. สร้าง Growth Mindset ด้วย Time Boxing บริหารเวลา
4. สร้าง Growth Mindset ด้วย Self Discipling กุญแจแห่งความสำเร็จ
5. สร้าง Growth Mindset ด้วยความกระหายใฝ่เรียนรู้ตามแนวทาง
6. สร้าง Growth Mindset โดยการพัฒนาตนเองวันละเล็กวันละน้อย
7. การเชื่อมโยง Growth Mindset กับศักยภาพและความก้าวหน้าในการทำงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164770133 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 6 มม.
น้ำหนัก: 155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน