0
Growth Mindset Journal บันทึกวิถีคิด เพื่อการเติบโต (ปกแข็ง)
บันทึกเล่มนี้ จะค่อย ๆ ชวนเด็ก ๆ ไปทำความรู้จักกับศักยภาพภายในที่ยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้เด็ก ๆ เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและงดงาม
หนังสือ456.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนอยากให้ลูกเป็นเด็กฉลาด เพราะเชื่อว่าความฉลาดจะเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จ หลายครั้งพ่อแม่จึงพยายามนำความฉลาดรู้ภายนอก ทั้งองค์ความรู้ เนื้อหาวิชา ประสบการณ์ต่าง ๆ มาใส่ในการเรียนรู้และการพัฒนาของลูก นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าปัจจัยสำคัญของความสำเร็จกลับเป็นเรื่องที่เป็นความฉลาดรู้ภายใน ที่เรียกว่า "Growth Mindset" หรือ "วิถีคิดเพื่อการเติบโต" วิถีคิดที่จะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวเอง ต่อการเรียนรู้ และช่วยให้เรามีมุมมองที่ขอบคุณทุกความผิดพลาดล้มเหลว

    "Growth Mindset Journal บันทึกวิถีคิด เพื่อการเติบโต (ปกแข็ง)" เล่มนี้ จะค่อย ๆ ชวนเด็ก ๆ ไปทำความรู้จักกับศักยภาพภายในที่ยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้เด็ก ๆ เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและงดงาม...

สารบัญ

Part 1 สมองของเรามีอะไร (Inside the Brain)
- สมองของเรามีอะไร
- สมองแบบเติบโต สมองแบบตายตัว
- วิธีฝึกสมองของเราเติบโต
- บันทึกการฝึกสมอง

Part 2 ฝึกฝนวิถีคิด (Practice Mindset)
- วิถีคิดคืออะไร
- Fixed-Growth Mindset
- ฉันควรบอกอะไรกับสมอง
ฯลฯ

Part 3 อุปนิสัยสร้างวิถีคิดแบบเติบโต (Growth Mindset Characters)
- ความอดทนและความพยายามอย่างต่อเนื่อง
- ความรักในการเรียนรู้
- ความสุภาพอ่อนน้อม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169388319 (ปกแข็ง) 128 หน้า
ขนาด: 182 x 257 x 15 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไลฟ์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน