0
ลด 10%
HI-EDS คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 3 แกนกลาง 2551
เตรียมสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเพื่อให้ได้ GAP และ GPAX สูงสุด เตรียมสอบข้อสอบ PAT 1...
หนังสือ142.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมเนื้อหาและแบบฝึกหัด พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ว่าด้วยเรื่องของจำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ความน่าจะเป็น อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ในการทบทวนความรู้ และเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
- เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
- รากที่ n ของจำนวนจริง
- เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
ฯลฯ

บทที่ 2 ฟังก์ตรีโกณมิติและการประยุกต์
- ทบทวนความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติ
- การวัดมุม
- วงกลมหนึ่งหน่วย (Unit circle)
ฯลฯ

บทที่ 3เวกเตอร์ในสามมิติ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเวกเตอร์
- การบวกเวกเตอร์
- การลบเวกเตอร์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162370861 (ปกอ่อน) 356 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน