0
ลด 10%
HI-ED’S Physics ฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 5 (รายวิชาเพิ่มเติม)
สื่อการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์
หนังสือ157.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาฟิสิกส์ เล่มา 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 17 ของไหล
- ความดันและแรงดัน
- ความดันของเหลว
- ลักษระสำคัญของความดันของเหลว
ฯลฯ

บทที่ 18 ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
- อุณหภูมิ
- สมมูลกลความร้อน
- ปริมาณทาง Macroscopic
ฯลฯ

บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
- การค้นพบอะตอมและทฤษฎีอะตอม
- การเคลื่อนที่ประจไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
- การค้นพบอิเล็กตรอนจากการทดลองของทอมสัน
ฯลฯ

บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
- การค้นพบกัมมันตภาพรังสี
- เลขมวล เลขอะตอมและสัญลักษณ์ของ Nucleus
- ชนิดของกัมมันตภาพรังสี
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162371806 (ปกอ่อน) 379 หน้า
ขนาด: 186 x 209 x 18 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน