0
ลด 10%
HI-EDs Mathematics คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 4 (รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ130.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมเนื้อหาและแบบฝึกหัด พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ว่าด้วยเรื่องของจำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ความน่าจะเป็น อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ในการทบทวนความรู้ และเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน
บทที่ 2 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
บทที่ 3 ความน่าจะเป็น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162370564 (ปกอ่อน) 282 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน