0
Hello English 1,000 ประโยค พูดอังกฤษคล่อง ระดับประถม 1-6
สร้างลูกน้อยให้เป็นเด็กสองภาษา เริ่มต้นได้จากที่บ้าน รวมประโยคสื่อสารง่าย ๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Hello English 1,000 ประโยค พูดอังกฤษคล่อง ระดับประถม 1-6" เล่มนี้ จะช่วยสร้างลูกน้อยของคุณให้เป็นเด็กสองภาษา เริ่มต้นได้จากที่บ้าน รวบรวมประโยคสื่อสารง่าย ๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้คุณพ่อ คุณแม่นำมาพูดคุยกับน้อง ๆ ให้ได้คุ้นชินกับภาษา สามารถสนทนาโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ หมั่นฝึกฝน ฟัง และพูดน้อย ๆ เพิ่มโอกาสในการศึกษาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กว้างไกล

สารบัญ

Part 1 ฝึกพูดประโยคง่าย ๆ ที่ต้องใช้เป็นประจำ
- Unit 1 : Greetings การทักทาย
- Unit 2 : Communication การสื่อสาร
- Unit 3 : Communication Difficulties ความยากในการสื่อสาร
- Unit 4 : Time เวลา
- Unit 5 : Dates วันที่
ฯลฯ

Part 2 ฝึกถาม & ฝึกตอบ ด้วยบทสนทนาแบบง่าย ๆ
- Unit 21 : Greetings, Requests and Making Offers การทักทาย การขอร้อง และการเสนอความช่วยเหลือ
- Unit 22 : Asking About Directions การถามทาง
- Unit 23 : Phone Numbers and Age หมายเลขโทรศัพท์ และอายุ
- Unit 24 : On the Telephone การพูดโทรศัพท์
- Unit 25 : At the Restaurant ที่ภัตตาคาร
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165781312 (ปกอ่อน) 108 หน้า
ขนาด: 190 x 216 x 8 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน