0
Hello English World P1 : Practice Workbook สำหรับ ป.1 +เฉลย
ฝึกฝนอย่างสนุกทุกวัน เพื่อสร้างรากฐานและพัฒนาภาษาอังกฤษที่แข็งแรง
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?260.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ แบบฝึกหัดเยอะจุใจ เพื่อให้เด็กจำและแปลคำศัพท์ได้ ตรงตามหลักสูตรแกนใหม่ ฉบับปรับปรุง 2560 เหมาะสำหรับฝึกฝนเพิ่มเติมที่บ้าน หรือเป็นการบ้านเสริมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน พร้อมมีเฉลยแยกเล่ม


   

สารบัญ

Unit 1 Alphabets พยัญชนะ A-Z
Unit 2 Vowels สระ
Unit 3 Number
Unit 4 Greeting การทักทาย บอกลา และขอโทษ
Unit 5 My Body ร่างกายของเรา
Unit 6 About me การแนะนำตัว
Unit 7 My Classroom สิ่งของต่างๆในห้องเรียน
Unit 8 Singular / Plural Nouns (พหูพจน์/เอกพจน์)
Unit 9 คำสั่งและคำขอที่ใช้ในห้องเรียน
Unit 10 Family คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161006091 (ปกอ่อน) 364 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 20 มม.
น้ำหนัก: 800 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์InfoPress
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน