0
Hello English World P2 : Practice workbook สำหรับ ป.2 +เฉลย (PDF)
ฝึกฝนอย่างสนุกทุกวัน เพื่อสร้างรากฐานและพัฒนาภาษาอังกฤษที่แข็งแรง
หนังสือ280.25 บาท
e-books(PDF) ?295.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ แบบฝึกหัดเยอะจุใจ เพื่อให้เด็กจำและแปลคำศัพท์ได้ ตรงตามหลักสูตรแกนใหม่ ฉบับปรับปรุง 2560 เหมาะสำหรับฝึกฝนเพิ่มเติมที่บ้าน หรือเป็นการบ้านเสริมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีเฉลยแยกเล่ม

สารบัญ

Unit 1 Alphabets พยัญชนะภาษาอังกฤษและสระ
Unit 2 Number จำนวนนับ 11-20
Unit 3 Singular and Plural Noun
Unit 4 การทักทาย และการบอกลา
Unit 5 My Body ร่างกายของเรา
Unit 6 บทสนทนาเบื้องต้น
Unit 7 My Classroom
Unit 8 What is this? / What is that? (นี่คืออะไร / นั่นคืออะไร)
Unit 9 Family คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว
Unit 10 Is this / that ….?
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161007944 (PDF) 444 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน