0
Hello English World P4 : Practice Workbook สำหรับ ป.4 +เฉลย
ฝึกฝนอย่างสนุกทุกวัน เพื่อสร้างรากฐานและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแรง
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปัจจุบันวิชาภาษาอังกฤษ เป็นอีกหนึ่งวิชาที่มีความสำคัญในการเรียนรู้และการนำไปใช้ในอนาคต ทั้งการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย หรือในการทำงาน โดยต้องอาศัยเวลาและพื้นฐานการเรียนรู้ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนอาจไม่เพียงพอต่อผู้เรียน

    หนังสือ "Hello English World P4 : Practice workbook สำหรับ ป.4" เล่มนี้ จึงมุ่งเน้นเรื่องความเข้าใจในการใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้อง พร้อมแบบฝึกหัดที่สอดแทรกรูปภาพประกอบ ที่จะทำให้ผู้อ่านโดยเฉพาะนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ เข้าใจง่าย สนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากความรู้พื้นฐานที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถนำหนังสือเล่มนี้ไปศึกษาด้วยตนเอง และฝึกฝนจากการทำแบบฝึกหัด เพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจจากการเรียนรู้

สารบัญ

- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ทบทวนภาษาอังกฤษ

Part 1 Alphabets & Vowels
Part 2 Basic Conversation
Part 3 Nouns & Quantifiers
Part 4 Pronouns
Part 5 Adjectives & Prepositions
Part 6 WH-Question
Part 7 Yes-No Question
Part 8 Numbers
Part 9 Tense
Part 10 Modal
Part 11 Follow the instructions

- แบบฝึกหัดท้ายเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบแบบต่าง ๆ
2. มีแนวแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษท้ายเล่มเพื่อทบทวนสรุปการเรียนรู้ของนักเรียน
3. ฝึกทำแบบฝึกหัดช่วยให้เข้าใจภาษาอังกฤษและพร้อมศึกษาต่อในระดับสูงได้ดีขึ้น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161005339 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 14 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน