0
Hello English World P6 : Practice workbook สำหรับ ป.6 +เฉลย
ฝึกฝนอย่างสนุกทุกวัน เพื่อสร้างรากฐานและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแรง
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี สร้างความได้เปรียบให้แก่บุคคลผู้นั้น เพราะสามารถนำมาสื่อสาร ศึกษา และสร้างโอกาสอย่างมากมาย ทั้งในโลกแห่งการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต ซึ่งทักษะภาษาอังกฤษที่ดีควรฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

    หนังสือ "Hello English World P6 : Practice workbook สำหรับ ป.6 +เฉลย" เล่มนี้ ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ เนื้อหาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานหัวข้อภาษาต่างประเทศของ สพฐ. มีแบบฝึกหัดที่หลากหลายทั้งแบบเลือกคำตอบ แบบเติมคำ และเกมอักษรไขว้ สามารถทำแบบฝึกหัดทบทวนพร้อมเฉลยที่สามารถกลับมาอ่านทบทวนหัวข้อที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา

สารบัญ

Part 1 Revision
Part 2 Nouns and Pronouns
Part 3 Quantifiers
Part 4 Helping Verbs
Part 5 Question Words
Part 6 Adjectives and Adverbs
Part 7 Preposition and Conjunctions
Part 8 Making Sentences
Part 9 Time
Part 10 Tense

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบแบบต่าง ๆ
2. มีแนวแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษท้ายเล่มเพื่อทบทวนสรุปการเรียนรู้ของนักเรียน
3. ฝึกทำแบบฝึกหัดช่วยให้เข้าใจภาษาอังกฤษและพร้อมศึกษาต่อในระดับสูงได้ดีขึ้น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161005667 (ปกอ่อน) 220 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 12 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน