0
ลด 10%
Hi-ED's Biology ชีววิทยา ม.4-6 เล่ม 2 (รายวิชาเพิ่มเติม)
สำหรับเตรียมสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค-ปลายภาคเพื่อให้ได้ GPA และ GPAX สูงสุด และเตรียมสอบ PAT 2 (ชีววิทยา) สำหรับการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบต่างๆ
หนังสือ193.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาชีววิทยา รายวิชาเพิ่มเติม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 2 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 8 ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก
บทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ
บทที่ 10 พฤติกรรมของสัตว์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162371646 (ปกอ่อน) 459 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 21 มม.
น้ำหนัก: 815 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน