0
ลด 10%
Hi-ED's Biology ชีววิทยา ม.4-6 เล่ม 3 (รายวิชาเพิ่มเติม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรเเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ202.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาชีววิทยา รายวิชาเพิ่มเติม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 3 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 11 โครงสร้างเเละหน้าที่ของพืชดอก
บทที่ 12 การสังเคราะห์ด้วยเเสง
บทที่ 13 การสืบพันธุ์ของพืชดอกเเละการเจริญเติบโต
บทที่ 14 การควบคุมการเจริญเติบโตเเละการตอบสนองของพืช

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162372278 (ปกอ่อน) 452 หน้า
ขนาด: 186 x 259 x 21 มม.
น้ำหนัก: 805 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน