0
ลด 10%
Hi-ED's Biology ชีววิทยา ม.4-6 เล่ม 5 (รายวิชาเพิ่มเติม)
เตรียมสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเพื่อให้ได้ GPA และ GPAX สูงสุด เตรียมสอบข้อสอบ PAT 2 (ชีววิทยา) เพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชันส์
หนังสือ193.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาชีววิทยา รายวิชาเพิ่มเติม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 5 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ประชากร และมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 19 ความหลากหลายทางชีวภาพ
1. ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. อนุกรมวิาน
3. โดเมนและอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 20 ระบบนิเวศ
1. ระบบนิเวศและความหลากหลายของระบบนิเวศ
2. กลุ่มของสิ่งมีชีวิต
3. แหล่งที่อยู่
ฯลฯ

บทที่ 21 ประชากร
1. ความหนาแน่นของประชากร
2. รูปแบบการกระจายในประชากร
3. ขนาดของประชากร
ฯลฯ

บทที่ 22 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรธรรมชาติ
2. มนุษย์กับสภาวะแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและการจัดการ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162373695 (ปกอ่อน) 508 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 24 มม.
น้ำหนัก: 890 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน