0
ลด 10%
Hi-ED's Mathematics คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 1 (รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม)
เตรียมสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค เพื่อให้ได้ GPA และ GPAX สูงสุด เตรียมสอบข้อสอบ PAT 1 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
หนังสือ142.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมเนื้อหาและแบบฝึกหัด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ในคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ว่าด้วยเรื่องของ เซต การให้เหตุผลตรรกศาสตร์เบื้องต้น ระบบความจริง ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น เลขยกกำลัง อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ในการทบทวนความรู้ และเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 เซต
บทที่ 2 การให้เหตุผล
บทที่ 3 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
บทที่ 4 ระบบจำนวนจริง
บทที่ 5 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
บทที่ 6 เลขยกกำลัง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162370199 (ปกอ่อน) 364 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน