0
ลด 10%
Hi-ED's Mathematics คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 6 (รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม)
เตรียมสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเพื่อให้ได้ GPA และ GPAX สูงสุด เตรียมสอบข้อสอบ PAT 1
หนังสือ157.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมเนื้อหาและแบบฝึกหัด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ในคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ว่าด้วยเรื่องของลำดับและอนุกรม แคลคูลัสเบื้องต้น และกำหนดการเชิงเส้น อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ในการทบทวนความรู้ และเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม
- ลำดับ
- ลำดับเลขคณิต
- ลำดับเรขาคณิต
ฯลฯ

บทที่ 2 แคลลูลัสเบื้องต้น
- ลิมิตของฟังก์ชัน
- ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
- อัตราการเปลี่ยนแปลง
ฯลฯ

บทที่ 3 กำหนดการเชิงเส้น
- บทนำ
- อสมการเชิงเส้นและกราฟ
- ระบบอสมการเชิงเส้น
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162373022 (ปกอ่อน) 411 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 730 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน