0
ลด 10%
Hi-ED's Mathematics คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 3
ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
หนังสือ142.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมเนื้อหาและแบบฝึกหัด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ในคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ว่าด้วยเรื่องของ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ และเวกเตอร์ในสามมิติ อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ในการทบทวนความรู้ และเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
บทที่ 2 ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์
บทที่ 3 เวกเตอร์ในสามมิติ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744029645 (ปกอ่อน) 378 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน