0
ลด 10%
Hi-ED's Mathematics คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 5
ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หนังสือ142.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาสถิติ ตั้งแต่สถิติเบื้องต้นจนถึงขั้นประยุกต์ ไม่ว่าจะเป็นสถิติและข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงปกติ และความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล เรียบเรียงเนื้อหาไว้อย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมโจทย์แบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ เพื่อความชำนาญ และเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือเพื่อเตรียมสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค เตรียมสอบข้อสอบ A-NET เพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชันส์ เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบรับตรง และสอบเข้าสถาบันต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ

สารบัญ

บทที่ 1 สถิติและข้อมูล
บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล้บื้องต้น
บทที่ 3 การแจกแจงปกติ
บทที่ 4 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744029683 (ปกอ่อน) 318 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน