0
ลด 10%
Hi-ED’s Physics ฟิสิกส์ ม.4-6 (รายวิชาพื้นฐาน)
คู่มือเตรียมสอบ พร้อมเฉลย
หนังสือ76.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาฟิสิกส์ รายวิชาพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละบท เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี   

สารบัญ

บทที่ 1 การเคลื่อนที่
- ฟิสิกส์พื้นฐาน
- คำอุปสรรคและสัญลักษณ์
- การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ฯลฯ

บทที่ 2 สนามของแรง
- แรงแม่เหล็ก
- แรงกระทำต่อประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก
- แรงไฟฟ้า
ฯลฯ

บทที่ 3 คลื่น
- คลื่น
- การศึกษาคลื่นน้ำด้วยถาดคลื่น
- สมบัติของคลื่น
ฯลฯ

บทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
-กัมมันตรังสี
-สัญลักษณ์นิวเคลียร์
-ปฏิกิริยานิวเคลียร์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162370236 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน