0
ลด 10%
High School Chemistry เคมี ม.4-6 เล่ม 4 (รายวิชาเพิ่มเติม)
คู่มือการเรียนและเตรียมสอบ พร้อมเฉลย วิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
หนังสือ130.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 9 ไฟฟ้าเคมี
- ปฏิกิริยารีดอกซ์
- การดุลสมการรีดอกซ์
- เซลล์ไฟฟ้าเคมี
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี

บทที่ 10 ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมแร่
- อุตสาหกรรมเซรามิกส์
- อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซเดียมคลอไรด์
- อุตสาหกรรมปุ๋ย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162371738 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน