0
How Do You Do? ฝึกพูดอังกฤษกับฝรั่งตัวเป็น ๆ
หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงให้เข้าใจง่าย เรียนรู้สบาย ๆ เพียงวันละ 5 นาที คุณจะกลายเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษ อีกคนหนึ่งของเมืองไทย เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน มีคำอ่าน เข้าใจสำนวน เรียนรู้โครงสร้าง
ผู้เขียน ครูจิ๊
หนังสือ137.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "How Do You Do? ฝึกพูดอังกฤษกับฝรั่งตัวเป็น ๆ" เล่มนี้ มีด้วยกัน 3 Part Part 1 มีบทสนทนาที่เกี่ยวกับการสนทนาในระดับเริ่มต้น เช่นการทักทาย การแนะนำตัว การขอโทษ Part 2 ในส่วนนี้คุณจะได้พบกับการสนทนาระดับกลาง ถือเป็นการศึกษาการพูดภาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น ในส่วนนี้ท่านจะได้พบกับประโยคที่ใช้ให้พูดซ้ำ ประโยคในการพูดขอร้องให้พูดอีกครั้ง Part 3 ส่วนที่สามจะเกี่ยวกับเรื่องการสนทนาระดับสูง ซึ่งจะได้เรียนรู้การแสดงความคิดเห็น และความรู้สึก คุณจะได้เห็นการใช้ประโยคต่าง ๆ เกี่ยวกับการบอกว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ประโยคการถามความคิดเห็น ในแต่ส่วนของการศึกษาหนังสือเล่มนี้ จะทำให้คุณมีความรู้มากขึ้น ได้เห็นตัวอย่างประโยค การใช้ และนอกจากนี้ยังมีบทสนทนาที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนที่นำมาเป็นตัวอย่างให้คุณผู้อ่านได้เห็นการใช้ประโยคเหล่านั้นจริง ๆ

สารบัญ

Part I. การสนทนาระดับเริ่มต้น
- การเริ่มต้นสนทนา
- การแนะนำตัวเอง
- การแนะนำตัวเอง
- การตอบเมื่อได้รับการแนะนำ
ฯลฯ

Part II. การสนทนาระดับกลาง
- การขอร้องให้ใครคนหนึ่งพูดซ้ำ
- การตรวจสอบว่าเข้าใจถูกต้องหรือเปล่า
- การพูดต่อในประเด็นหนึ่ง ๆ
- การขอเวลาคิด
ฯลฯ

Part III. การสนทนาระดับสูง
- การแสดงความมั่นใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
- การพูดถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้
- การพูดถึงสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบ
- การถามความเห็นของผู้อื่น
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757426169 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 182 x 252 x 9 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Book Maker, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน