0
How To Be A Good Design Manager Episode 3 ภาคสาม เขียนแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมให้ "ปัง"
วิธีการเขียนแบบก่อสร้างที่นำเสนอในเล่มนี้ เป็นเนื้อหาการเขียนแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมของโครงการประเภทอาคารสาธารณะ ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ขึ้นไป แต่แผ่ให้เน้นถึงจุดอ่อนต่างๆ ในการจัดทำแบบก่อสร้าง
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วิธีการเขียนแบบก่อสร้างที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ เป็นเนื้อหาการเขียนแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมของโครงการประเภทอาคารสาธารณะที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ขึ้นไป ตีแผ่โดยเน้นถึงจุดอ่อนต่าง ๆ ในการจัดทำแบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นหัวใจในการทำงานของสถาปนิกทุกคน ข้อมูลต่าง ๆ ที่เขียนไว้ล้วนมีประโยชน์ ช่วยให้สถาปนิกทำงานผิดพลาดน้อยลง ทำให้แบบก่อสร้างต่าง ๆ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสามารถนำไอเดียนี้ไปปรับใช้ในการทำงานเขียนแบบก่อสร้างบ้านกับอาคารขนาดเล็กได้เช่นกัน

สารบัญ

1 -A020 กรอบความคิด
2 -A024 ทำความเข้าใจก่อน
3 -A028 แบบก่อสร้างไม่เพอร์เฟค
4 -A032 แนวคิดหลัก
5 -A044 ก่อนเริ่มเขียน
6 -A072 หัวกระดาษ
7 -A074 แบบทั่วไป
8 -A082 แบบปักผัง
9 -A086 ผังบริเวณ
10 -A090 ตารางวัสดุเจ้าปัญหา
ฯลฯ

คำนิยม
คุณวิญญูได้เขียนหนังสือเหล่านี้ขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงานของตนเอง และการค้นคว้าจากเอกสารหรือหนังสืออ้างอิงด้วยความมีมานะอดทนอย่างน่าชมเชย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการการออกแบบ โดยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมต่อไปอย่างแน่นอน ขอให้ท่านผู้อ่านทุก ๆ ท่าน ที่มีประสบการณ์แตกต่างออกไปจากบันทึกของคุณวิญญู ได้โปรดกรุณาส่งข้อความหรือบันทึกให้คุณวิญญูทราบด้วย ทั้งนี้ เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของวิชาชีพการออกแบบของพวกเราทุก ๆ คนชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว- ผู้ร่วมงานอวุโสของผู้เขียน
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167800929 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 132 x 186 x 10 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ลายเส้น พับบลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน