0
Human Potential ศักยภาพสู่ความยั่งยืน (บุคคล) (PDF)
จากศักยภาพองค์กร SuperBusiness (วงนอก) สู่ ศักยภาพ ส่วนบุคคล SuperMe (วงใน) วงจรและกระบวนการคล้ายกัน การสร้างศักยภาพด้วยระบบอย่างเป็นขั้นตอนมีแบบแผนและกลยุทธ์นำพาไปสู่ความสำเร็จได้
ผู้เขียน กิติ์ นคราชัย
e-books(PDF) ?190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    จากศักยภาพองค์กร SuperBusiness (วงนอก) สู่ ศักยภาพ ส่วนบุคคล SuperMe (วงใน) วงจรและกระบวนการคล้ายกัน การสร้างศักยภาพด้วยระบบอย่างเป็นขั้นตอนมีแบบแผนและกลยุทธ์นำพาไปสู่ความสำเร็จได้ทุก

สารบัญ

- เข้าใจความสำคัญด้านละมุน
- การกำเนิด Soft Power และบุคลิกภาพ ที่น่าชื่นชม
- ระบบประสาทมนุษย์ที่สร้างตัวตน
- การเชื่อมโยงสัมพันธ์กายใจ
- บริหารความเครียด Anger Management
- การรักษาระดับพลัง Energy Management
- ทัศนคติ เปลี่ยนโลก ความแข็งแรงทางจิต
- เสริมสร้างสุขภาพ
- สร้างความมั่นคงส่วนบุคคล ยกระดับศักยภาพ
- เข้าใจสิ่งแวดล้อม การสร้างความสัมพันธ์
- ความมั่งคั่งในชีวิต
- สร้าง ปรับ ฝึก ตัวตน
- การปรับเปลี่ยนและสร้างความยั่งยืน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840253194 (PDF) 110 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน