0
IELTS Writing
ทบทวน-ทดสอบ IELTS Writing ส่วน Writing รวมหลักไวยากรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ IELTS ส่วน Writing รวมกลยุทธ์และเทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS ส่วน Writing รวมคำศัพท์ที่ใช้ในการเขียน IELTS Writing
หนังสือ270.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ IELTS Writing เล่มนี้ ได้รวบรวมขึ้น ตามการสอบ IELTS แนวใหม่ในส่วน Writing โดยนได้ให้หลักไวยากรณ์ในการเขียน พร้อมเทคนิคต่าง ๆ และขั้นตอนที่สำคัญ ๆ ให้สามารถเขียนตอบได้ อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ นับเป็นหนังสือที่มีคุณภาพ อีกเล่มหนึ่งในชุดเตรียมสอบ IELTS แนวใหม่ ควรหาไว้ศึกษาให้ครบชุดก็จะช่วยให้ได้คะแนนสอบสูงยิ่งขึ้น

สารบัญ

Part 1 : ความรู้ทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ IELTS Writing Introduction to IELTS Writing Tests
- การสอบ IELTS Writing
- การทำข้อสอบ IELTS Writing Task 1
- การทำข้อสอบ IELTS Writing Task 2
- ตารางการให้คะแนน IELTS Writing Task 1
ฯลฯ

Part 2 : รวมหลักการ เทคนิคและไวยากรณ์ในการทำข้อสอบ การเขียน IELTS Writing IELTS Writing Review-Tests
- หลักการและเทคนิคทั่วไปของการเขียนสอบ IELTS Writing
- หลักไวยากรณ์และเทคนิคการใช้ไวยากรณ์ (Grammar)
- หลักการและเทคนิคการทำข้อสอบการเขียน IELTS Writing พร้อมตัวอย่างข้อสอบและการเขียนตอบ
- ศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเขียนสอบ IELTS Writing

Part 3 : รวมข้อสอบ IELTS Writing Tests เฉลยพร้อมอธิบาย
- IELTS Academic Writing Tests 1-25/Answer Keys ชุดที่ 1-25 เฉลยพร้อมอธิบาย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165470841 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 182 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ที.จี.อาร์.อี, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน