0
ISO 14001 : 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 คือการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด สำหรับทุกองค์กรนำไปใช้ เพราะเป็นมาตรฐานพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 คือการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด สำหรับทุกองค์กรนำไปใช้ เพราะเป็นมาตรฐานพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หนังสือ "ISO 14001 : 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม" เล่มนี้ มาจากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มามากกว่า 600 องค์กรทั่วประเทศของผู้เขียน จึงยืนยันได้ถึงความสมบูรณ์ของเนื้อหาและประโยชน์ในการนำไปใช้ได้จริง เหมาะสำหรับนักศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม และทุกองค์กรที่สนใจทำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

สารบัญ

บทที่ 1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับ ISO 14001
บทที่ 2 ประวัติความเป็นมาของมาตรฐาน ISO 14001
บทที่ 3 มาตรฐาน ISO 14001 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
บทที่ 4 บริบทขององค์กรกับมาตรฐาน ISO 14001 : 2015
บทที่ 5 ภาวะผู้นำในมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
บทที่ 6 การวางแผนในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
บทที่ 7 ส่วนสนับสนุนในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
บทที่ 8 การปฏิบัติการในมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
บทที่ 9 การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม
บทที่ 10 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
บทที่ 11 การขอการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
บทที่ 12 สรุปการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015
บทที่ 13 การประยุกต์ใช้เอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338505 (ปกอ่อน) 376 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน