0
Japanese for Beginner and Kids ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เริ่มต้นและเด็ก
เริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยความมั่นใจ พื้นฐานแน่นตั้งแต่วิธีเขียนตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ จัดเต็ม จัดแน่น สำหรับคนที่อยากเริ่มเรียนภาษาญี่ปุนด้วยตนเอง
ผู้เขียน J TEAM
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Japanese for Beginner and Kids ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เริ่มต้นและเด็ก" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน และอยากจะเริ่มศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง และเหมาะสำหรับเด็กวัยเรียน ที่ต้องการจะเริ่มต้นศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เพื่อใช้ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับที่ยากขึ้นไป

    โดยในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย ตัวอักษรฮิระงะนะและตัวอักษรคะตะคะนะพร้อมวิธีเขียนอย่างละเอียด การผสมเสียงตัวอักษรเป็นคำศัพท์ คำศัพท์หมวดต่าง ๆ ควรรู้สำหรับผู้เริ่มต้น วลีและประโยคที่คนญี่ปุ่นพูดในชีวิตประจำวัน โครงสร้างพื้นฐานประโยคภาษาญี่ปุ่น คำช่วยควรรู้ คำบ่งชี้ภาษาญี่ปุ่น คำแสดงคำถามน่ารู้ภาษาญี่ปุ่น พร้อมแบบฝึกหัดให้ทบทวนท้ายเล่ม จัดเต็มสำหรับผู้อ่านทุกคน!

สารบัญ

Chapter 1 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น (วิธีเขียนและการออกเสียง)
- ตารางเรียนรู้ตัวอักษรฮิระงะนะ
- ตารางเรียนรู้ตัวอักษรคะตะคะนะ
- หัดเขียนตัวอักษรฮิระงะนะพร้อมวิธีการเขียนทีละตัว
- หัดเขียนตัวอักษรคะตะคะนะพร้อมวิธีการเขียนทีละตัว

Chapter 2 เรียนรู้คำศัพท์หมวดต่าง ๆ
- วันในสัปดาห์
- วันที่
- เดือน
ฯลฯ

Chapter 3 วลีและประโยคน่ารู้ในภาษาญี่ปุ่น
- คำทักทาย
- คำกล่าวลา
- คำกล่าวขอโทษ
ฯลฯ

Special Chapter โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่น
- โครงสร้างพื้นฐานประโยคภาษาญี่ปุ่น
- คำช่วยควรรู้
- คำบ่งชี้ภาษาญี่ปุ่น
- คำแสดงคำถามน่ารู้ภาษาญี่ปุ่น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164416437 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 180 x 250 x 10 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Book Caff, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน