0
Kindergarten : Thai Book 2
ใช้เป็นแบบเรียนและสอนเสริมในชั้นเรียนหรือเป็นแบบฝึกหัดทำการบ้าน ทบทวนวัดความรู้ เสริมทักษะการเขียน การอ่าน ฝึกไหวพริบและปฏิภาณ เสริมสร้างความแม่นยำในการเรียนภาษาไทย
ผู้เขียน J.Theresa
หนังสือ84.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Kindergarten ภาษาไทย เล่ม 2" เล่มนี้ ได้จัดพิมพ์ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นหนังสือเตรียมความพร้อมฝึกเขียน ฝึกอ่านพยัญชนะภาษาไทย สระ เลขไทยและเลขอารบิก โดยสามารถนำไปใช้เป็นแบบเรียนหรือแบบฝึกหัดเพิ่มเติมในห้องเรียนได้อีกด้วย

สารบัญ

Unit 1 ก.ไก่-จ.จาน
Unit 2 ฉ.ฉิ่ง-ฎ.ชฏา
Unit 3 ฏ.ปฏัก-ด.เด็ก
Unit 4 ต.เต่า-บ.ใบไม้
Unit 5 ป.ปลา-ภ.สำเภา
Unit 6 ม.ม้า-ศ.ศาลา
Unit 7 ษ.ฤาษี-ฮ.นกฮูก
แบบฝึกหัดท้ายบท

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165112994 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 215 x 280 x 4 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ดวงกมลพับลิชชิ่ง, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน