0
Kindergarten : Thai Book 5
ใช้เป็นแบบเรียนและสอนเสริมในชั้นเรียนหรือเป็นแบบฝึกหัดทำการบ้าน ทบทวนวัดความรู้ เสริมทักษะการเขียน การอ่าน ฝึกไหวพริบและปฏิภาณ เสริมสร้างความแม่นยำในการเรียนภาษาไทย
ผู้เขียน J.Theresa
หนังสือ84.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Kindergarten ภาษาไทย เล่ม 5" เล่มนี้ ได้จัดพิมพ์ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นหนังสือเตรียมความพร้อมฝึกเขียน ฝึกอ่านพยัญชนะภาษาไทย สระ เลขไทยและเลขอารบิก โดยสามารถนำไปใช้เป็นแบบเรียนหรือแบบฝึกหัดเพิ่มเติมในห้องเรียนได้อีกด้วย

สารบัญ

- Thai alphabet พยัญชนะไทย
- Thai vowels สระในภาษาไทย
- Tone marks วรรณยุกต์
- Classes of Thai consonants อักษร 3 หมู่
- Thai vowels สระในภาษาไทย
- Thai alphabet พยัญชนะไทย ก-ฮ
- Revision Exercise 1 แบบฝึกหัดท้ายบท 1
- Quantifying Nouns ลักษณนาม
- Spelling การประสมคำ
- Homophones คำพ้องเสียง
- Revision Exercise 2 แบบฝึกหัดท้ายบท 2
- Revision Exercise 3 แบบฝึกหัดท้ายบท 3

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165113021 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 215 x 281 x 4 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ดวงกมลพับลิชชิ่ง, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน