0
Kindergarten : Thai Book 6
ใช้เป็นแบบเรียนและสอนเสริมในชั้นเรียนหรือเป็นแบบฝึกหัดทำการบ้าน ทบทวนวัดความรู้ เสริมทักษะการเขียน การอ่าน ฝึกไหวพริบและปฏิภาณ เสริมสร้างความแม่นยำในการเรียนภาษาไทย
ผู้เขียน J.Theresa
หนังสือ84.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Kindergarten ภาษาไทย เล่ม 6" เล่มนี้ ได้จัดพิมพ์ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นหนังสือเตรียมความพร้อมฝึกเขียน ฝึกอ่านพยัญชนะภาษาไทย สระ เลขไทยและเลขอารบิก โดยสามารถนำไปใช้เป็นแบบเรียนหรือแบบฝึกหัดเพิ่มเติมในห้องเรียนได้อีกด้วย

สารบัญ

Unit 1 : Thai alphabet พยัญชนะไทย
: Thai vowels สระในภาษาไทย

Unit 2 : Revision Exercise แบบฝึกหัดทบทวน

Unit 3 : Vowels เรียนรู้เรื่องสระ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165113038 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 215 x 281 x 4 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ดวงกมลพับลิชชิ่ง, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน