0
Lean ลดต้นทุนธุรกิจ งานเสร็จไว กำไรพุพ่ง
อย่าคิดขยายธุรกิจ ถ้ายังไม่รู้เรื่อง LEAN จากประสบการณ์ของผู้เขียน ที่ให้คำปรึกษาองค์กรต่าง ๆ กว่า 200 แห่ง มีกรณีศึกษามากกว่า 70 เรื่อง
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้สกัดคุณค่าของเรื่อง LEAN จากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำกว่า 10 ปี ออกมาเป็นเนื้อหา ตั้งแต่ความจำเป็นของลีนต่อการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือลีน การนำลีนไปปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาลีนต่อไปในอนาคต ภายใต้ตัวอย่างจริงที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้ว ยิ่งทำให้สามารถเรียนรู้และเลียนแบบเพื่อต่อยอดได้ไม่ยาก สมดังปรัชญาลีนที่ว่า "คุณค่าที่สร้างมาจากความเรียบง่าย" 

สารบัญ

1. Lean Chang พลิกวิกฤติเป็นโอกาส จากยอดแย่สู่ยอดเยี่ยม
1.1 เกริ่นนำ (Lean Introduction)
1.2 ทำไมระบบลีนถึงสำคัญกับ Startup และ SMEs (Why Lean)
1.3 แปลงสภาพวัฒนธรรมองค์กร (Lean Culture)
1.4 เปลี่ยนตัวเอง ก่อนถูกเปลี่ยน ไม่ว่าใครก็ต้องปรับปรุง (Lean Attitude)

2. Lean Tools in Routine ตุนเครื่องมือเต็มกระเป๋า
2.1 หลักการพื้นฐานของลีน (Lean Basics)
2.2 เครื่องมือในระบบลีน (Lean Tools)
2.3 จัดกำลังพลก่อนรบ (Lean Team)

3. Lean Journey พร้อมแล้วลุย เส้นทางสู่ลีน
3.1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Lean Mindset)
3.2 มีผู้นำ...แล้วจึงมีผู้ตาม (Lean Leadership)
3.3 เดินสำรวจสภาพ (Lead Wastes Walk)
ฯลฯ

4. Beyond Lean ก้าวต่อไป พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4.1 สร้างเส้นทางอย่างยั่งยืน (Lean Sustain)
4.2 อีกระดับ...ก้าวข้ามขีดจำกัด (Lean Level Up)
4.3 บูรณาการลีน เข้ากับระบบ (Lean Systems)
4.4 ต่อยอดเริ่มต้นธุรกิจแบบลีน (Lean Startup)

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้ อ.เอส ได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากการนำแนวคิดแบบลีนไปประยุกต์ใช้งานในบริบทต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดแบบลีนได้ง่ายขึ้น และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างเกิดประสิทธิผลดร.วิทยา สุหฤทดำรง- ผู้เชี่ยวชาญด้านแนวคิดแบบลีน ผู้แปลหนังสือ วิถีแห่งโตโยต้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 เมื่อนำการบริหารแบบลีน มาปรับใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพ ทำให้ผู้ประกอบการไทยเป็นผู้นำในตลาด AEC และระดับโลก สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาด และทำให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดดนัย คาลัสซี- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บจก. ซีที อินฟราสตรักเจอร์ ดีเวลลอปเมนต์ (เครือซีพี)
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้สกัดคุณค่าของเรื่องลีนจากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำกว่า 10 ปี ออกมาเป็นเนื้อหา ตั้งแต่ความจำเป็นของลีนต่อการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือลีน การนำลีนไปปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาลีนต่อไปในอนาคต ภายใต้ตัวอย่างจริงที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้ว ยิ่งทำให้สามารถเรียนรู้และเลียนแบบเพื่อต่อยอดได้ไม่ยาก สมดังปรัชญาลีน "คุณค่าที่สร้างมาจากความเรียบง่าย"ดร.ศิริพงษ์ โพธิลักษณ์- ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: BK8858757413527 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Dดี, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน