0
Lean 4.0 Manufacturing
หนังสือที่คนในวงการอุตสาหกรรมควรอ่าน เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนองค์กรให้ทันยุคอุตสาหกรรม 4.0
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Lean 4.0 Manufacturing" เป็นหนังสือที่ได้เลือกสรรนำเสนอให้นักอุตสาหกรรมยุคใหม่ได้นำทฤษฎีที่มีส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตสามารถนำมาใช้ได้ในปัจจุบัน และมีส่วนสำคัญในการพัฒนา ปรับปรุง ตัด ลด กระชับองค์กร รวมถึงหยิบใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการผลิตทั้งคนและเครื่องจักร สามารถทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง ต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ ทำให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นในยุคอุตสาหกรรม 4.0

สารบัญ

บทที่ 1 แนวคิดแบบลีน 4.0
บทที่ 2 การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่องค์กรการผลิตแบบลีน 4.0
บทที่ 3 การระบุคุณค่า การประเมินสถานการณ์ขององค์กรและแผนภาพกระแสคุณค่า
บทที่ 4 การขับเคลื่อนกระแสคุณค่าด้วย 3 เสาหลักของบ้านลีน 4.0
บทที่ 5 การสร้างคุณค่าและขจัดความสูญเปล่าอย่างต่อเนื่อง

คำนิยม
หนังสือ Lean 4.0 Manufacturing ของสุรธันย์ ปาละพรพิสุทธิ์ เล่มนี้ ต้องยอมรับว่าเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาและแนวทางที่เห็นชัดเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Lean Manufacturing ได้เป็นอย่างดี น่าชื่นชมผู้เขียน จึงขอแนะนำฝากหนังสือเล่มนี้ไว้ในวงการอุตสาหกรรมอีกสักเล่มครับรองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตระยอง
หนังสือ Lean 4.0 Manufacturing เล่มนี้ถือเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญ สำหรับคนในวงการอุตสาหกรรมในยุค 4.0 ต้องทำความเข้าใจเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรของท่านให้สามารถแข่งขันในโลกธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตวรรณี สนั่นวัฒนานนท์- ผู้ก่อตั้ง สถาบันทรัพยากรทางปัญญาและประสิทธิภาพผลผลิต
เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับนักอุตสาหกรรม ที่หนังสือ Lean 4.0 Manufacturing จะช่วยเปิดมุมมองในการวางแผนการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงดวงเด็ด ย้วยความดี- รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท รี๊ด เทรดเด็กซ์ จำกัด
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169296003 (ปกอ่อน) 148 หน้า
ขนาด: 147 x 211 x 8 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ทรัพยากรทางปัญญาและประสิทธิภาพผลผลิต (ไอ พี อาร์ ไอ), สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน