0
ลด 10%
Learn & Change Fast in 4.0 : ชนะอย่างไรในยุค 4.0
กลยุทธ์พิชิตธุรกิจ และการลงทุนในโลกยุค 4.0 ที่เศรษฐกิจผันผวน การค้าโดดเดี่ยว การเมืองอึมครึม แต่เทคโนโลยีให้ความหวัง
หนังสือ198.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในปี 2559 เป็นต้นมาได้เกิด 4 ปรากฏการณ์ที่น่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมของเศรษฐกิจและสังคมโลกคือ การขับเคี่ยวเชิงความคิดของฝ่ายเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยม กระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์ กระแสความเสี่ยงของสงครามที่มีมากขึ้น และกระแสเทคโนโลยีพลิกโลก ซึ่งทำให้โลกในอนาคตในยุค 4.0 เป็นโลกที่เศรษฐกิจผันผวน การค้าโดดเดี่ยว การเมืองอึมครึม แต่เทคโนโลยีให้ความหวัง ซึ่งการที่นักธุรกิจและนักลงทุนจะผ่านพ้นและได้ชัยชนะได้ จะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ และมีกลยุทธ์เพื่อพิชิตความท้าทายต่างๆ ผู้เขียนจึงได้เสนอธีมการลงทุน กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงในยุค 4.0 เพื่อให้ธุรกิจของคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจและการลงทุนในอนาคต

สารบัญ

1. ภูมิลักษณ์โลกในยุค 4.0
2. เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน และไทยในยุค 4.0
3. เทคโนโลยีและธุรกิจแห่งอนาคตในยุค 4.0
4. VUCA กลยุทธ์ทางความคิดเพื่อพิชิตธุรกิจและการลงทุนในโลกยุค 4.0
- The Fourth Industrial
- Trump & Clinton Series
- Trumponomics Series
- Other Interesting Series
- บทส่งท้าย

คำนิยม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวล้ำ แม้จะนำมาซึ่งการพัฒนาในเชิงธุรกิจ แต่ก็ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าว กับผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน... หลังจากได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ผมเชื่อว่าผู้อ่านจะสามารถเข้าใจ วิเคราะห์ รวมถึงพัฒนากลยุทธ์ที่จะพิชิตความท้าทายต่างๆ ได้เป็นอย่างดีดร.สมชัย สัจจพงษ์- ปลัดกระทรวงการคลัง
ในโลกที่มีความผันผวน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสิ่งที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Agility" นั่นคือ ความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์แวดล้อม และสามารมปรับเปลี่ยนแผนการรับมือได้อย่างทันท่วงที... หนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการคิดถึงผลกระทบของกรณีต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตบรรยง พงษ์พาณิชย์- ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
การทำความเข้าใจและเตรียมรับมือกับผลพวงการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยี 9 แขนงในหนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องสมควรที่จะให้ความสำคัญอย่างยิ่ง... ดร.ปิยศักดิ์ ได้รวบรวมและวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้อ่านที่ต้องการจะแสวงหารความเข้าใจที่ถ่องแท้มายิ่งขึ้นในโลกยุคใหม่ดร.ศุภวถฒิ สายเชื้อ- กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160830183 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 16 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน