0
ลด 15%
Lecture ม.ปลาย เคมี
สรุปย่อเนื้อหาเคมีระดับมัธยมปลาย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายเล่ม ช่วยเพิ่มความเข้าใจง่ายๆ ให้น้องๆ สามารถนำไปใช้เรียนและเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
หนังสือ233.75 บาท
e-books(PDF) ?176.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Lecture ม.ปลาย เคมี" เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาในส่วนของวิชาเคมี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยสรุปอย่างย่อ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจในเนื้อหาส่วนต่างๆ ของน้องๆ ผู้เรียนทุกคน พร้อมทั้งแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ ที่มีคำอธิบายของเฉลยอย่างละเอียดครบถ้วน โดยน้องๆ สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือเพื่อเสริมกับบทเรียนภายในห้องเรียน และใช้สำหรับเตรียมตัวในการสอบได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 สารและการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 2 อะตอม ตารางธาตุ และสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
บทที่ 3 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
บทที่ 4 พันธะเคมี
บทที่ 5 ปริมาณสารสัมพันธ์
บทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
บทที่ 7 สมดุลเคมี
บทที่ 8 กรด-เบส
บทที่ 9 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
บทที่ 10 สารประกอบคาร์บอน (เคมีอินทรีย์)
บทที่ 11 สารชีวโมเลกุล
บทที่ 12 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ธาตุ และสารประกอบในอุตสาหกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165786782 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 165 x 240 x 12 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์I Love CU, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน