0
Lecture สรุปเข้มภาษาไทย ม.ปลาย
เพิ่มคะแนนวิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น ทบทวนความรู้ให้แน่นปึ้กกว่าเดิม ด้วยเนื้อหาสรุปและตัวอย่างในเล่ม
หนังสือ170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Lecture สรุปเข้มภาษาไทย ม.ปลาย" เล่มนี้ ผู้เขียนตั้งใจเขียนให้ผู้อ่านที่ต้องการนำความรู้ไปใช้สอบเข้าศึกษาต่อ หรือทบทวนความรู้ภาษาไทยระดับ ม.ปลาย เนื้อหาในเล่มเป็นการสรุปเฉพาะสาระสำคัญ ส่วนเทคนิคการจดจำ ผู้เขียนเห็นว่าหากอ่านแล้วนำไปสร้างเป็นหลักการจำด้วยตนเอง ความรู้นั้นก็จะคงทนยิ่งขึ้น เนื้อหาใน Lecture สรุปเข้มภาษาไทย ม.ปลาย โดยเฉพาะ เรื่องชนิดของคำ ยึดเนื้อหาจากไวยากรณ์แนวภาษาศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแบบเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ผู้เขียนเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นสรุปความรู้ที่ทำให้เราเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำตามแบบเดิม และหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับการเรียนและการสอนมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

หลักและการใช้ภาษา
- บทที่ 1 ธรรมชาติของภาษา
- บทที่ 2 พลังของภาษา
- บทที่ 3 ลักษณะของภาษาไทย
ฯลฯ

วรรณคดีและวรรณกรรม
- บทที่ 15 รสวรรณคดี
- บทที่ 16 ศิลปะการใช้โวหารและภาพพจน์
- บทที่ 17 คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม

ทักษะทางภาษา
- บทที่ 18 การแสดงทรรศนะ
- บทที่ 19 การโต้แย้ง
- บทที่ 20 การโน้มน้าวใจ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168068571 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 172 x 230 x 8 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์GANBATTE
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน