0
Lecture Chemistry สรุปเคมี มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์
สรุปเนื้อหาวิชาเคมี ม.ปลาย พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ด้วย Mind Map ตารางสรุป และรูปภาพประกอบ พิชิต O-NET, A-Level, โควตา, ชิงทุน, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมสอบในระบบ TCAS
หนังสือ265.05 บาท
e-books(PDF) ?259.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "LECTURE CHEMISTRY สรุปเคมี มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ เขียนขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่เรียนวิชาเคมี ในสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ตลอดจนผู้ที่สนใจในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิชาเคมี เนื้อหาและแบบฝึกหัดภายในเล่มอธิบายอย่างละเอียดและมีวิธีการแก้โจทย์ปัญหาที่พบได้บ่อยตามบทเรียนในโรงเรียน ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้เคมีพื้นฐานและเคมีเพิ่มเติม ระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เหมาะกับการเตรียมความพร้อมในการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค รวมถึงสอบแข่งชันในสนามสอบต่างๆ

สารบัญ

บทที่ 1 แบบจำลองอะตอมและตารางธาตุ
บทที่ 2 พันธะเคมี
บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
บทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 7 สมดุลเคมี
บทที่ 8 กรด-เบส
บทที่ 9 ไฟฟ้าเคมี
บทที่ 10 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163812698 (ปกอ่อน) 456 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 21 มม.
น้ำหนัก: 815 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Dream & Passion, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน