0
ลด 50%
Light Circuits
เป็นการทดลองเกี่ยวกับวงจรแสงสว่าง โดยนำมาประกอบเป็นประภาคารแบบจำลองจากกระดาษ ช่วยให้เด็กๆ สร้างความเข้าใจและสนุกสนานกับวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น เด็กๆ จะใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้
ของเล่น ikids ลด 50%
ของเล่น ikids ลด 50%
อ่านต่อ
ราคาพิเศษ199.50 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "Light Circuits" เป็นการทดลองเกี่ยวกับวงจรแสงสว่าง โดยนำมาประกอบเป็นประภาคารแบบจำลองจากกระดาษ ช่วยให้เด็กๆ สร้างความเข้าใจและสนุกสนานกับวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น เด็กๆ จะใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เป็นการฝึกสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน การดำเนินงาน ตลอดจนแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรู้สึกสนุก และอยากเรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมาย


รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890000533
ขนาด: 152 x 152 x 63 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน