0
Love Analysis มหัศจรรย์แห่งรัก Vol.1 (PDF)
14 มิติรัก จากนักปราชญ์ สู่ความชาญฉลาดใน "ความรัก" รู้เขา รู้เรา "รัก" ร้อยครั้ง "เป็นสุข" ร้อยครา
ผู้เขียน ว.วชิรเมธี
หนังสือ185.25 บาท
e-books(PDF) ?99.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสืออันทรงคุณค่าที่จะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสยังโลกของสุนทรียรสแห่ง "รักแท้" และสัมผัสได้จริงใน "14 มิติ" มิติแห่งรักที่คุณยังไม่เคยสัมผัสได้จากที่ไหน มิติแห่งรักที่หลายท่านอาจยังไม่เคยรับรู้ ไม่เคยเข้าใจและไม่เคยเข้าถึง   มิติแห่งรักที่พร้อมช่วยเติมเต็มในทุกส่วนสิ่งที่ยังขาดหาย ถ่ายทอดโดย "ว.วชิรเมธี" ปรัชญาเมธีวิถีพุทธ เพชรน้ำงามแห่งปัจจุบันกาล ผู้ถ่องแท้ใน "ความรัก" ทั้งทางธรรมและทางโลก หลายหลากรสรักในเล่มจะช่วยให้ผู้ที่กำลังมองหาความรัก กำลังมีความรัก และเคยมีความรัก กระทั่งเคยหันหลังให้กับความรัก ได้มีมุมมอง ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนความปฏิสัมพันธ์ต่อความรักในทางที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ภาค 1 Love Actually ความจริงแห่งรัก (Love Legend เปิดตำนานรัก)

ภาค 2 Love Analysis วิเคราะห์เจาะรัก (มหัศจรรย์แห่งรัก ๑๔ มิติ)
- มิติที่ 1 First Love : รักแรก
- มิติที่ 2 Pure Love : รักบริสุทธิ์
- มิติที่ 3 Soul Mate : คู่รัก
- มิติที่ 4 Marriage : คู่ชีวิต
- มิติที่ 5 Mother in Law : แม่สามีกับศรีภรรยา
- มิติที่ 6 Friendship : รักแห่งมิตรภาพ
- มิติที่ 7 Belonging : ของรักของหวง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522000000453 (PDF) 264 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เทน้ำเทท่า, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน