0
Love Analysis มหัศจรรย์แห่งรัก Vol.2 (PDF)
14 มิติรัก จากนักปราชญ์ สู่ความชาญฉลาดในรู้รักใดก็ไม่สู้ "รู้กรุณา" รู้ "มรรคา" พาใจรอดเป็นยอดดี
ผู้เขียน ว.วชิรเมธี
หนังสือ185.25 บาท
e-books(PDF) ?99.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสืออันทรงคุณค่าที่จะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสยังโลกของสุนทรียรสแห่ง "รักแท้" และสัมผัสได้จริงใน "14 มิติ" มิติแห่งรักที่คุณยังไม่เคยสัมผัสได้จากที่ไหน มิติแห่งรักที่หลายท่านอาจยังไม่เคยรับรู้ ไม่เคยเข้าใจและไม่เคยเข้าถึง มิติแห่งรักที่พร้อมช่วยเติมเต็มในทุกส่วนสิ่งที่ยังขาดหาย ถ่ายทอดโดย "ว.วชิรเมธี" ปรัชญาเมธีวิถีพุทธ เพชรน้ำงามแห่งปัจจุบันกาล ผู้ถ่องแท้ใน "ความรัก" ทั้งทางธรรมและทางโลก หลายหลากรสรักในเล่มจะช่วยให้ผู้ที่กำลังมองหาความรัก กำลังมีความรัก และเคยมีความรัก กระทั่งเคยหันหลังให้กับความรัก ได้มีมุมมอง ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนความปฏิสัมพันธ์ต่อความรักในทางที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

Love Analysis วิเคราะห์เจาะรัก (มหัศจรรย์แห่งรัก ๑๔ มิติ)
- มิติที่ 8 Knowledge : รัก เรียน รู้
- มิติที่ 9 Awaken in Work : งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
- มิติที่ 10 Politician : คนของแผ่นดิน
- มิติที่ 11 Think Earth : เราคือโลก
- มิติที่ 12 We Are The World : โลกทั้งผองพี่น้องกัน
- มิติที่ 13 Forgive VS Revenge : อภัยทาน กับ การแก้แค้น
- มิติที่ 14 Freedom : รักสู่อิสรภาพ

คำนิยม
ผมต้องขอบอกว่า "มหัศจรรย์แห่งรัก" เป็นหนังสือเล่มมหัศจรรย์เล่มหนึ่งของ ท่าน ว.วชิรเมธี ผมไม่ได้ชะเลียท่าน เพราะสันดานผมเป็นคนตรง ไม่มีโค้ง ไม่มีอ้อม เพื่อเอาผลประโยชน์จากใคร ท่านอ่านดูเถอะ แล้วจะรู้ว่าท่านยังขาดความเข้าใจในรัก อย่างไม่น่าจะโง่ เพราะมนุษย์โง่นั้น จะมีอัตตา ความเห็นแก่ตัวเป็นแก่นของตน "ความรักที่มหัศจรรย์ จึงกลายเป็นความทุกข์ที่มหาศาล" อ่านด้วยสมาธิแล้วท่านจะเกิดปัญญา และนำไปสู่การเข้าใจสัจธรรมชีวิตอย่างเป็นสุขเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์- วัดร่องขุน, เชียงราย
ผมเคยเห็นและเคยเป็นคนที่มีความสุขในการได้รักอย่างถึงที่สุด ทำให้เรียนรู้ว่า "สภาวะ" ของความรัก หากจิตยิ่งบริสุทธิ์มากเท่าไร รักนั้นจะยิ่งบริบูรณ์ตามไปด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่จะดึงดูดความรักที่เหมือนกันมาคู่กัน เป็นทั้งคู่คิด คู่มิตร คู่ชีวิต และคู่ลิขิต ใครรักใครก็อ่าน ใครไม่รักใครก็ยิ่งต้องอ่าน เพราะท่านเขียนให้อ่าน และ (คน) อ่านให้เขียน กว่าจะได้เข้าใจคำว่า "รัก" ว่ายากแล้ว การได้ "รัก" อย่างเข้าใจยากยิ่งกว่า ขอน้อมกราบขอบพระคุณ ท่าน ว.วชิรเมธี ที่สอนให้รู้จักคำว่า "รัก" ครับแทนคุณ จิตต์อิสระ- ทูตสันติภาพสมาพันธ์คนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก โดยโครงการสหประชาชาติ (UN) ทูตพิทักษ์สิ่งแวดล้อม องค์การเพื่อสันติภาพเขียว (Greenpeace)
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522000000446 (PDF) 274 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เทน้ำเทท่า, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน