0
MP3 มหาชาติเวสสันดร (พระราชาวิจิตรปฏิภาณ)
มหาชาติเวสสันดร์ ทำนองหลวง โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศนเทพวราราม
ราคาพิเศษ99.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

CD MP3 มหาเวสสันดร์ ทำนองหลวง ปรารภ เรื่องมหาชาติ ภายในประกอบด้วย ซีดี จำนวน 1 แผ่น รวม 14 เพลง

1. กัณฑ์ทศพร
2. กัณฑ์หิมพานต์
3. กัณฑ์ทานกัณฑ์
4. กัณฑ์วนประเวศน์
5. กัณฑ์ชูชก
6. กัณฑ์จุลพน
7. กัณฑ์มหาพน
8. กัณฑ์กุมาร
9. กัณฑ์มัทรี
10. กัณฑ์สักกบรรพ
11. กัณฑ์มหาราช
12. กัณฑ์ฉกษัตริย์
13. กัณฑ์นครกัณฑ์
14. คาถาพัน (โดย พระครูพินิจวิหารการ)

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8858841001661
ขนาด: 142 x 124 x 9 มม.
น้ำหนัก: 50 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน