0
Modern ภาษาไทย ป.3 +เฉลย
สรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละเรื่องสอดคล้องตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และมีแบบทดสอบประจำภาคต้นและภาคปลาย เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุด
หนังสือ90.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Modern ภาษาไทย ป.3" เล่มนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเสนอแนะกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งครูและนักเรียนสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนรู้ให้เกิดทักษะทางภาษาไทย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งหลักภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเก็บคะแนนสอบกลางภาค และสอบปลายภาค รวมทั้งยังนำไปใช้ประกอบการจัดกรรม ใช้เป็นหนังสือฝึกทักษะทางภาษาไทยเพิ่มเติมให้แก่เด็ก ๆ ได้อีกด้วย

สารบัญ

ภาคเรียนที่ 1
ภาษาพาที
- เรื่องที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
- เรื่องที่ 2 แต่เด็กซื่่อไว้
- เรื่องที่ 3 ป่านี้มีคุณ
ฯลฯ
วรรณคดีลำนำ
- เรื่องที่ 9 กระต่ายไม่ตื่นตูม
- เรื่องที่ 10 แม่ไก่อยู่ในตะกร้า
- เรื่องที่ 11 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย

ภาคเรียนที่ 2
ภาษาพาที
- เรื่องที่ 12 คิดไป รู้ไป
- เรื่องที่ 13 นอกเมือง...ในกรุง
- เรื่องที่ 14 ส่งข่าว...เล่าเรื่อง
ฯลฯ
วรรณคดีลำนำ
- เรื่องที่ 20 ลูกแกะของซาฟียะห์
- เรื่องที่ 21 กาเหว่าที่กลางกรุง
- เรื่องที่ 22 ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162741890 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน