0
My King ในหลวงของเรา รุ่นพิเศษ "2499 พุทธามหากษัตริย์" (บรรจุกล่อง : Set)
My King ในหลวงของเรา รุ่นพิเศษ 2499 พุทธามหากษัตริย์ ทศพิธราชธรรม นำทางครองแผ่นดิน ในชุดประกอบด้วย ชุดบลูเรย์ ชุดดีวีดี ชุดเหรียญพุทธามหากษัตริย์ พร้อมภาพเขียนจาก 10 ศิลปินชั้นแนวหน้าของประเทศ
ราคาพิเศษ8,999.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    My King ในหลวงของเรา รุ่นพิเศษ "๒๔๙๙ พุทธามหากษัตริย์" นี้ เป็นชุดที่สะท้อนถึง "พระปฐมบรมราชโองการ" ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานไว้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 และตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 ในพระบรมราชจักรีวงศ์ พระองค์ทรงยึดมั่นในหลักธรรมะ 10 ประการ สำหรับพระราชา หรือที่เรียกกันว่า "ทศพิธราชธรรม" 

    เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา และทรงครองราชย์ได้ 68 ปี ในปี พ.ศ.2557 จึงได้มีการรวบรวมเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึกที่กรมธนารักษ์ผลิตขึ้นเนื่องในวาระโอกาสสำคัญต่าง ๆ ในรัชสมัยของพระองค์ ซึ่งบางวาระก็หาได้ยากในปัจจุบัน จึงควรค่าแก่การเก็บสะสมไว้เป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว นอกจากนั้นยังมีพระบรมสาทิสลักษณ์ 10 พระบรมรูปวาด ภายใต้หลักธรรมะทั้ง 10 ประการ จากศิลปินชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งท่านสามารถเป็นเจ้าของได้ในชุด My King ในหลวง   ของเรา รุ่นพิเศษ "๒๔๙๙ พุทธามหากษัตริย์" นี้เท่านั้น

    ภายในชุดประกอบด้วย
1. บลูเรย์ My King ในหลวงของเรา ในชุดประกอบด้วย
       1.1 บรรจุภัณฑ์สีทอง ด้านหน้าเจาะทะลุให้เห็นกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ด้านใน
       1.2 กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ที่ระลึก
       1.3 Steel Book สีทอง ภายในบรรจุแผ่น
                  - บลูเรย์ 50 Gb 1 แผ่น
                  - ดีวีดี Dual Layer 1 แผ่น
                  - ซีดีเพลง 1 แผ่น
                  - ใบแทรก : รายละเอียดที่มาของโครงการสารคดีจ
       1.4 หนังสือบทความพิเศษ 224 หน้า
       1.5 ใบรับรองผลิตภัณฑ์
       1.6 E-Card ในรูปแบบที่คั่นหนังสือ   

2. DVD My King ในหลวงของเรา
       2.1 บรรจุภัณฑ์สีน้ำเงินเข้มบนฟอยล์สีทอง
       2.2 บรรจุภัณฑ์สีขาว ภายในบรรจุ ดีวีดี Dual Layer 1 แผ่น และ ซีดีเพลง 1 แผ่น
       2.3 หนังสือบทความพิเศษสีทอง จำนวน 224 หน้า

3. ชุดเหรียญพุทธามหากษัตริย์
       - เหรียญที่ระลึกพระพุทธปัญจภาคี 5 องค์ พ.ศ.2539 ชนิดทองแดง ขนาด 3 เซนติเมตร
       - เหรียญที่ระลึกบูรณะพระเจดีย์ วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2550 (พระบรมรูปทรงผนวช 2499) ชนิดทองแดง ขนาด 3 เซนติเมตร
       - เหรียญที่ระลึกเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี กาญจนาภิเษก พ.ศ.2539 ชนิดทองแดง ขนาด 3 เซนติเมตร
       - เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554 ชนิดทองแดงรมดำ พ่นทราย ขนาด 3 เซนติเมตร
       - เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเสด็จนิวัตพระนคร พ.ศ.2504 นิเกิล-ทองแดง ชนิดราคา 1 บาท ขนาด 2.7 เซนติเมตร
       - เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนพระบรมรูป-ตราแผ่นดิน พ.ศ.2500 นิเกิล-ทองแดง ชนิดราคา 1 บาท ขนาด   2.7 เซนติเมตร
      
4. ภาพวาดจากศิลปิน : ตามหลักทศพิธราชธรรม
       1. อ.สุวิทย์ ใจป้อม ภายใต้แนวความคิด ขันติ ความอดทนต่อความยากลำบาก
       2. อ.รุ่ง ดอกบัว ภายใต้แนวความคิด ปริจาคะ การเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม
       3. วัชระ กล้าค้าขาย ภายใต้แนวความคิด ศีล ควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาใจให้เรียบร้อย
       4. ศุภวัตร ทองละมุน ภายใต้แนวความคิด ตละ ความเพียรพยายาม
       5. สิปาง สวนแก้ว ภายใต้แนวความคิด อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้ทุกข์เดือดร้อน
       6. ณรงค์ วรรณสา ภายใต้แนวความคิด ทาน การสละสิ่งของวิชาความรู้เพื่อผู้อื่น
       7. ยุทธกิจ ประสมผล ภายใต้แนวความคิด อักโกธะ ความไม่แสดงความโกรธแค้นต่อใครๆ
       8. พรชัย สินนท์ภัทร ภายใต้แนวความคิด อวิโรธนะ ความไม่ประพฤติผิดจากทำนองครองธรรม
       9. อ.ลาภ อำไพรัตน์ ภายใต้แนวความคิด อาชวะ ความซื่อตรง
      10. ณรงค์ศักดิ์ มุ่งมิตร ภายใต้แนวความคิด มัททวะ ความสุภาพ อ่อนโยน

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8853351408108
ขนาด: 450 x 290 x 100 มม.
น้ำหนัก: 4700 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน